Infografik

Har du något krångligt att berätta?  Infografik (nyhetsgrafik) är bra när man behöver förklara komplicerade förlopp eller åskådliggöra statistik på ett lättfattligt sätt. Infografik kan bestå av till exempel diagram, kartor, tabeller ellerandra grafiska element.