Illustrationer

Här kan du se ett litet urval av illustrationer som jag har gjort.
Många har använts till artiklar i en tidskrift, andra till böcker eller annat.